Navigatie
Vorige Menu Volgende

13.Cultuur-2
De overheid
De officiële uitzendingen van de overheid beperken zich tot het tonen van vergaderingen en toespraken.
Verder zijn er ontelbare reportages waar hopen onduidelijke, maar prachtige diploma's worden uitgereikt.
Internationaal nieuws beperkt zich tot handenschudden van leiders en korte flitsen van hele grote rampen.
Tot voor kort werden ongelukken en rampen in eigen land, vermeden of gebagatelliseerd. Een typische
erfenis van het communistisch verleden: eigen land is perfect. Nu worden geregeld wrakken midden op
de weg getoond. Kennelijk is het tijd om de bevolking op te voeden m.b.t. verkeersveiligheid.
Dat uit zich ook in reportages over industrie, politie en leger: men is bang om te veel te openbaren,
dus de flitsen zijn kort en/of niets zeggend. Iedere kijker kan een spion zijn (?)
Ik ben eens bijna gearresteerd toen ik een foto maakte van mijn vrouw in de buurt van een politiebureau.
Was het in de vorige eeuw nog zo dat langs de bebouwde kom de hele dag communistische propaganda
over de bevolking werd uitgestrooid en aanmoedigende teksten op grote borden stonden (leve de natie),
thans is dat alles vervangen door gigantische reclameborden, led-displays en, voornamelijk in winkelcentra,
brullende Vietnamese popmuziek. Leve het kapitalisme dus.
Religie
Het merendeel van de Vietnamezen zegt niet religieus te zijn. Een achtste van de bevolking is Boeddhist,
een twaalfde is Christen en de rest bestaat uit allerlei minderheden. Hoewel Viet Nam Communistisch heet
te zijn, slaan het kapitalisme en het liberalisme overal toe, met allerlei vrijheden en corruptie tot gevolg.
Daar zou wel eens verandering in kunnen komen: overal, vooral in het Zuiden, verrijzen splinternieuwe
kerkjes, compleet met parkeerterrein en 'sociale' omgeving, naar Amerikaans model, geheel gesponsord
door Christenen in de Verenigde Staten. Tot mijn verbazing zijn ze ook nog eens van allerlei verschillende
gezindten. Is dit een stille tweede Vietnam oorlog of is dit de opmaat naar binnenlandse godsdienstoorlogen
zoals wij die een paar eeuwen geleden kenden? Kanttekening: in Nederland zijn de Christelijke Vietnamese
gemeenschappen politieke bewegingen in ballingschap, vergelijkbaar met o.a. de Molukse gemeenschap.
Geld
De Vietnamese munt is de Dong; in de Franse tijd heette die nog Piaster. De naam Piaster werd overigens
wereldwijd op vele plaatsen gebruikt (o.a. in Turkije, Denemarken en Pruisen).
In 1885 was een Piaster een Dollar waard. Onlangs kreeg je 20000 Dong voor een Dollar, en het wissel
kantoor op de luchthaven heeft stapels biljetten van een half miljoen klaar liggen (zie foto op hoofd menu).
Biljetten kleiner dan 1000 Dong zijn zeldzaam. Pogingen om alle biljetten kleiner dan 10000 te vervangen
door munten leden schipbreuk. Die geldontwaarding stond overigens niet op zichzelf. Sinds het land in
1995 de grenzen heeft opengesteld voor toeristen en investeerders is de Dollar en sinds kort de Euro een
gewild betaalmiddel in die kringen.
Dieren
De Vietnamezen houden niet of nauwelijks van dieren; logisch, die zijn om op te eten of ons te bewaken.
Hebben ze als luxe een paar vogels dan zitten die in nauw omsluitende kooien. Overeenkomstig zijn
de dierentuinen een gesel voor de dieren. Ze zitten te krap, in verkeerde kooien of dienen alleen maar
om publieke shows op te voeren. Ik heb bij diverse bezoeken aan de dierentuinen van Ha Noi en Sai Gon
elke keer weer meer dieren moeten missen. Maar de snoepwinkeltjes lopen als een trein. Walgelijk.
Muziek
De Vietnamezen zijn niet muziekaal, bandjes zijn uiterst schaars, net als thuis-piano's.
Maar de karaoke tiert welig: ze kunnen trouwens zelf zelden zingen. Ik maakte in de trein van Hai Phong
naar Ha Noi ooit kennis met een journaliste die me die avond meesleurde naar een karaoke tent.
Ik weet dat ik niet kan zingen en dus deed ik niet mee. Dat werd me kwalijk genomen, het was meteen uit.
Viet Nam kent nauwelijks verjaardagen: men 'herdenkt' overledenen op hun sterfdag, lees: viert uitbundig.
Het is een ramp wanneer buren in goede doen zo'n 'feestje' hebben. Naast overmatig drank misbruik,
geeft het aantal watt's van de gehuurde geluidsinstallatie kennelijk aan hoe rijk ze zijn. En de dronkenschap
komt de zangkwaliteit ook niet ten goede, maar houdt dan weer wilde dieren op afstand. Denk ik.
Het gaat doorgaans de hele dag door, dus wanneer je het aan hoort komen .... neem je de benen.
;JOOP!