Navigatie
Vorige Menu Volgende

2019-4.Virus ... in ons!
Virus: wat is een virus ook weer? Simpelweg:
- in levende wezens een microscopische parasiet die het slachtoffer aanzet tot reproductie van zichzelf,
- in computers kwaadaardige software, die programma's besmet en zich zo verspreidt en vermenigvuldigt.
In beide gevallen is het fenomeen te klein om zich zelfstandig voort te planten (of te lui voor sex).
Een computervirus is een stukje programma dat aan een bestaand programma wordt geplakt door een kwade
bron, meestal een al met een virus besmet programma. Vervolgens verwisselt de bron een instructie in de kop
van het slachtoffer voor een sprong-instructie, die springt naar het aanhangende virus. Aldaar wordt de
oorspronkelijke instructie neergezet, gevolgd door instructies die de programma-status opbergen, iets illegaals
doen, daarna de programma-status herstellen en met een sprong terug naar de kop het programma vervolgen.
De gebruiker hoeft er dus niets van te merken, op enig tijdverlies na, maar dat valt zelden op.
De oorsprong van deze techniek is uiterst rechtschapen: het was ooit de (enige) manier om programma's te
testen en/of te repareren (debuggen); tegenwoordig hebben we 'hulpjes' als ECLIPSE, Netbeans, Anjuta,
Visual C++, GNU Emacs en IntelliJ, complete ontwikkel pakketten, die onze programma's beheren,
testen en documenteren en die grofweg 1000000 maal zo groot zijn als het gereedschapje van toen.
Ze hadden toen dan ook in geen enkele computer op aarde gepast, want die waren ook nog vrij 'klein'.
Kortom de vroegere injectie-techniek werd, zoals zo vaak, een duivels werktuig in de handen van tuig.
Virussen werden ontwikkeld op - en met als doelgroep - MSDOS en Windows-3 die totaal onbeschermd waren.
Aangezien UNIX, HPUX, en OS9 immuun waren, dankzij een AT&T patent, ging de Penoze over op:
Malware: Daarbij worden niet de programma's besmet maar de configuratie van programma's en files.
Want inmiddels zitten de meeste systemen aan netwerken en worden ze bediend door ... eh, laten we zeggen
minder 'gekwalificeerden': want elke onbenul kan zich een computer aanschaffen en de omgeving besmetten,
en een ongeluk komt zelden alleen: dankzij de snelheid en connectiviteit van de netwerken, is de omgeving
de hele wereld geworden. Malware kan niet bestaan zonder de (argeloze? domme? onoplettende?) mens:
- men wordt verleid om iets te doen wat gunstig lijkt: iets krijgen of vermeerderen.
- men voert een handeling uit met een component die zich als iets vertrouwds voordoet (Mimicri heet dat),
- men wordt plotseling gedwongen, lijkt het, om een noodzakelijke actie te nemen.
Malware 'rekent' dus op gretigheid, hebzucht, verminderde aandacht, respons op dreiging en onkunde.
Daarbij zijn de verzamelingen files op de computer zo complex geworden dat het sowieso al moeilijk is
te bepalen wat er wel en wat er niet thuis hoort of wat bij wat hoort. Laat staan dat veranderde files opvallen.
Voorts kiezen we de gebruikte programma's niet meer uit, het is andersom: zij 'kiezen' ons:
Social Media: We weten niet meer wat we precies teweeg brengen, maar inmiddels denken we in contacten,
links en kanalen. Daarbij zijn niet meer onze computers, de files of de programma's het doelwit, maar wijzelf.
Zonder het te beseffen worden we zelf verleid of verslaafd gemaakt. We vervangen praten en zelfs elkaar
bellen door het versturen van berichtjes; in de trein zie ik vrijwel iedereen gedurende de hele reis ontvangen
en beantwoorden met een vingersnelheid waar menig concertpianist jaloers op zou zijn.
Een prachtige uitvinding die de mensheid wereldwijd verenigt, zonder barrières als landsgrenzen, ras, leeftijd,
geaardheid of religie, het is ook de vervulling van een voorspelling van Isaak Asimov (vader van de robot).
Hij voorspelde isolatie en eenzaamheid, zonder direct of fysiek contact, vervangen door netwerk verbindingen.
En dat maakt de mens kwetsbaar. We 'praten' via machines ... of met machines! Zo worden we slaven:
- we worden 'verleid' tot sociaal gedrag: DOE MEE, met discussiëren, spelen, gokken ... zoals we al eeuwen
door groepswerving werden verleid, van roken tot drinken, van wedden tot ageren, van misdaad tot slikken.
- wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: reclame voor wat dan ook richt zich op de argeloze jongeren.
- wie eenzaam is of ziekelijk is 'rijp' voor virtuele contacten of medicijnen zonder eind.
- wie behoeftig is grijpt elke uitgestoken hand, ook al is die giftig en leidt tot uitzichtloze schulden.
- de 'tribes' doen de rest: wees gezellig en doe mee, niet zo asociaal, niet zo tegendraads!
- wie niet langs de straat leeft of in verkeerde kringen verblijft is ook niet meer veilig: het kwaad komt naar
je toe, door de lucht of door de draad! We geloven de media en elke rare foto die op ons wordt afgevuurd:
in 1947 maakte Adamski een foto van een fruitschaal en zei dat het een vliegende schotel was geweest.
Resultaat: wie heden ten dage nog twijfelt aan UFO's is niet bij de tijd.
En zo zijn eerst middels virussen onze programma's besmet, vervolgens onze computers door malware
en tenslotte zijn wij via die besmette computers besmet met neurologische malware. Jullie niet?
Misschien weten jullie dat niet eens. En dan zeggen ze nog wel dat de slavernij is afgeschaft!
;JOOP!