Navigatie
Vorige Menu Volgende

2018-2.Talent
Er is een Garfield (gekke kat) strip, waarin de kat en de hond elkaar na zitten en uiteindelijk hoog in een boom
eindigen. Hun baasje komt langs en roept: "honden kunnen niet in een boom klimmen", waarna Garfield wijs
antwoordt: "je moest eens weten wat je allemaal kunt als maar niemand zegt dat je het NIET kunt".
Wat is talent precies? Een vaardigheid? Nee eerder het vermogen om een vaardigheid te ontwikkelen.
We hebben allemaal wel een of meer talenten, maar die komen niet noodzakelijkerwijs boven water.
Er zijn gunstige en ongunstige omstandigheden die bepalen of een talent zijn kans krijgt.
De Engelstaligen zeggen "gifted", alsof je het van iemand aangereikt krijgt. Nou, misschien wel.
Maar, "het plantje heeft ook water, mest en een goede pot nodig":
Erfelijkheid.
Soms slaat de natuur een generatie over, maar meestal is de voorouder met een aanleg wel aan te wijzen.
Mijn opa had absoluut gehoor en speelde viool. Door omstandigheden moest hij zijn instrument weg doen.
Mijn vader en moeder waren a-muzikaal, maar mijn broer en ik speelden in orkestjes.
Bekendheid.
Wanneer je niet weet wat er "te koop" is loop je het mis: het Montessori onderwijs liet me maar wat aan
rommelen, waardoor ik deels onwetend bleef; het reguliere onderwijs liet me (gedwongen) overal kennis
mee maken. Helaas zijn allerlei vaardigheden gekoppeld aan bepaalde goederen en diensten,
denk maar aan de computer, zodat je jezelf pas kunt ontwikkelen wanneer je er al midden in zit.
Stimulans.
Menig ouder wil dat een kind iets bereikt, maar weifelt op de 'drempel': "dat is voor ons soort niet weggelegd".
Een van mijn klasgenoten mocht thuis geen Engels spreken: vader schaamde zich voor zijn eigen opleiding.
Dergelijke bescheidenheid is besmettelijk en desastreus. Iedereen heeft een coach nodig die in je gelooft.
Interesse.
Ik ging ooit met een vriendin naar een ander stel. Voor de gezelligheid gingen we sjoelen (houten schijven
door poortjes schuiven). Mijn vriendin had geen zin, dus we speelden met gering succes met zijn drieën.
Uiteindelijk deed mijn vriendin ook een rondje mee, haalde de hoogst mogelijke score en ging weer zitten
lezen, ons totaal verbijsterd achterlatend: ze vond er niks aan.
Ander voorbeeld:
Aan de universiteit deden we ooit een kunstmatige intelligentie workshop. De bedoeling was een programma
te schrijven dat een verhaaltje zou inlezen en vragen daarover beantwoorden. Een van de (psychologie)
studentes schreef in één weekend een programma dat daaraan voldeed: het kon 'onthouden' welke personen
waren genoemd wanneer een vraag 'hem' of 'haar' betrof. Wij waren verpletterd, want het was haar eerste
programma ooit; maar ook haar laatste: ze vond programmeren niet leuk en ging liever verder met psychologie.
Ambitie.
Hoeveel talent je ook hebt, het gaat niet vanzelf. Schaker Aleksandr Aljechin studeerde zelfs nog 7 uur per dag
toen hij al wereldkampioen was. Herman van Veen vertelde eens dat hij, ondanks zijn succes als cabaretier
nog elke dag uren viool studeerde omdat hij volwaardig viool wilde spelen op het toneel.
Gelegenheid.
En tenslotte is het leven een spel van kansen. Je kunt nóg zoveel van plan zijn, een begin maken staat gelijk
met een gesloten deur openen. In veel gevallen kun je niet zomaar ergens binnen lopen. Verder is het soms
bijna onmogelijk op een ingeslagen weg terug te komen (bijv. de schoonmaakster die zangeres wil worden)
Wat mezelf betreft:
mijn Natuurkunde/Informatica studie was in het slop geraakt, toen mijn vroegere biologie lerares me vroeg
of ik wat bij wilde verdienen met tuinieren. Terwijl ik de plantjes deed vertelde ze dat ze tegenwoordig aan de
Universiteit werkte en pas een computer had aangeschaft voor een ton. Aangezien er geen geld meer was voor
personeel vroeg ze of ik er verstand van had. Ik zei ja en verknoeide mijn studie definitief door twee jaar bijna
full time op haar machine te werken en te experimenteren. Doordat ik zo voor die tijd unieke kennis opdeed
kreeg ik een uitstekende baan als systeemprogrammeur aan de Universiteit van Amsterdam, psychologie.
Had ik die kans niet gekregen, dan had ik dit niet in JAVA Magazine geschreven maar het blad rondgebracht.

Het is natuurlijk ook een kwestie van geluk hebben, in de juiste tijd en op de juiste plaats te leven.
Wie in de bush wordt geboren heeft weinig kans om concertpianist te worden. En wanneer ik met mijn
IT-talent 3000 jaar eerder was geboren in Hellas, dan had ik een baan kunnen krijgen in een atelier voor
gevorderde telramen met een eigen rijtuig en een knaapje van de zaak ............ Nou, dank je feestelijk.
;JOOP!